SyRoTek: v010.1: V010.1 - Způsob připojení a nastavení uživatele pro systém SyRoTek

Košnar, K., Faigl, J., Kulich, M., Saska, M., Krajník, T., Chudoba, J., Štěpán, P., Přeučil, L.

KOŠNAR, K. et al. SyRoTek: v010.1: V010.1 - Způsob připojení a nastavení uživatele pro systém SyRoTek. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. Zpráva č. GL 206/09. ISSN 1213-3000.