People

RESEARCHERS & LECTURERS

ING. TOMÁŠ KRAJNÍK, PH.D.

Ing. Tomáš Krajník, Ph.D.
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-326
krajnt1@fel.cvut.cz

Theses topics
  • Robotics:
    • Autonomous Vehicles
    • Mobile Robots
    • Long-term Autonomy
    • Robot Vision
About me:

http://labe.felk.cvut.cz/~tkrajnik/

Krajník, T., Nitsche, M., Faigl, J., Vaněk, P., Saska, M., Přeučil, L., Duckett, T., Mejail, M. 2014 A Practical Multirobot Localization System, detail

Krajník, T., Šváb, J., Pedre, S., Čížek, P., Přeučil, L. 2014 FPGA-Based Module for SURF Extraction, detail

Chudoba, J., Faigl, J., Krajník, T., Kulich, M., Přeučil, L., Košnar, K. 2013 SyRoTek - experimentální a tréninková aplikace pro mobilní robotiku, detail

Kulich, M., Chudoba, J., Košnar, K., Krajník, T., Faigl, J., Přeučil, L. 2013 SyRoTek - Distance Teaching of Mobile Robotics, detail

Faigl, J., Krajník, T., Chudoba, J., Přeučil, L., Saska, M. 2013 Low-Cost Embedded System for Relative Localization in Robotic Swarms, detail

Krajník, T., Nitsche, M., Faigl, J., Duckett, Tom, Mejail, M., Přeučil, L. 2013 External Localization System for Mobile Robotics, detail

Saska, M., Krajník, T., Vonásek, V., Vaněk, P., Přeučil, L. 2013 Navigation, Localization and Stabilization of Formations of Unmanned Aerial and Ground Vehicles, detail

Saska, M., Krajník, T., Faigl, J., Vonásek, V., Přeučil, L. 2012 Low Cost MAV Platform AR-Drone in Experimental Verifications of Methods for Vision Based Autonomous Navigation, detail

Kulich, M., Chudoba, J., Faigl, J., Košnar, K., Krajník, T., Fišer, O., Přeučil, L. 2012 SyRoTek - systém pro robotickou televýuku a experimentování, detail

Faigl, J., Krajník, T., Přeučil, L. 2012 Pokročilé metody řízení autonomních bezpilotních prostředků, detail

Faigl, J., Krajník, T., Přeučil, L. 2012 Advanced Methods for UAV Autonomy, detail

Vonásek, V., Kulich, M., Fišer, D., Krajník, T., Saska, M., Petrík, V., Přeučil, L. 2012 Techniques for Modeling Simulation Environments for Modular Robotics, detail

Faigl, J., Krajník, T., Vonásek, V., Přeučil, L. 2012 On Localization Uncertainty in an Autonomous Inspection, detail

Mudrová, L., Faigl, J., Halgašík, J., Krajník, T. 2011 Estimation of Mobile Robot Pose from Optical Mouses, detail

Saska, M., Vonásek, V., Kulich, M., Fišer, D., Krajník, T., Přeučil, L. 2011 Bringing Reality to Evolution of Modular Robots: Bio-Inspired Techniques for Building a Simulation Environment in the SYMBRION Project, detail

Chudoba, J., Faigl, J., Kulich, M., Košnar, K., Krajník, T., Přeučil, L. 2011 A TECHNICAL SOLUTION OF A ROBOTIC E-LEARNING SYSTEM IN THE SYROTEK PROJECT, detail

Krajník, T., Vonásek, V., Fišer, D., Faigl, J. 2011 AR Drone as a Platform for Robotic Research and Education, detail

Vonásek, V., Faigl, J., Krajník, T., Přeučil, L. 2011 A Sampling Schema for Rapidly Exploring Random Trees Using a Guiding Path, detail

Faigl, J., Krajník, T. 2011 Uncertainty of Mobile Robot Localization in Cooperative Inspection Tasks, detail

Krajník, T., Faigl, J., Přeučil, L., Šváb, J. 2010 FPGA-based Speeded Up Robust Features, detail

Krajník, T., Faigl, J., Vonásek, V., Košnar, K., Kulich, M., Přeučil, L. 2010 Simple, Yet Stable Bearing-Only Navigation, detail

Krajník, T., Faigl, J., Přeučil, L. 2010 A Simple Yet Reliable Visual Navigation System, detail

Krajník, T., Faigl, J., Vonásek, V., Szücsová, H., Fišer, O., Přeučil, L. 2010 A Visual Navigation System for RoboTour Competition, detail

Faigl, J., Krajník, T., Vonásek, V., Přeučil, L. 2010 Surveillance Planning with Localization Uncertainty for UAVs, detail

Faigl, J., Krajník, T., Košnar, K., Szücsová, H., Chudoba, J., Grimmer, V., Přeučil, L. 2010 Mobile Robotics at FEE CTU, detail

Faigl, J., Krajník, T., Košnar, K., Szücsová, H., Chudoba, J., Grimmer, V., Přeučil, L. 2010 Mobile Robotics at FEE CTU, detail

Krajník, T., Faigl, J., Vonásek, V., Szücsová, H., Fišer, O., Přeučil, L. 2010 A Monocular Navigation System for RoboTour Competition, detail

Košnar, K., Faigl, J., Kulich, M., Krajník, T., Saska, M., Chudoba, J., Pedre, S., Přeučil, L., Štěpán, P. 2010 SyRoTek: V011.1 - Způsob připojení a nastavení uživatele pro systém SyRoTek, detail

Krajník, T., Vonásek, V., Faigl, J. 2010 RoboTour 2009 - soutěž outdoorových robotů, detail

Košnar, K., Faigl, J., Kulich, M., Saska, M., Krajník, T., Chudoba, J., Štěpán, P., Přeučil, L. 2009 SyRoTek: v010.1: V010.1 - Způsob připojení a nastavení uživatele pro systém SyRoTek, detail

Vonásek, V., Faigl, J., Krajník, T., Přeučil, L. 2009 RRT-Path: a guided Rapidly exploring Random Tree, detail

Šváb, J., Krajník, T., Faigl, J., Přeučil, L. 2009 FPGA-based Speeded Up Robust Features, detail

Krajník, T., Faigl, J. 2008 Robot z ČVUT vítězem RoboTour 2008, detail

Faigl, J., Krajník, T. 2008 Mobilní robotika - hrajeme si, zkoumáme a aplikujeme, detail

Štěpán, P., Faigl, J., Přeučil, L., Krajník, T. 2007 Implementace protokolu Euroradio FIS - Subset 37 a 98, detail

Štěpán, P., Faigl, J., Přeučil, L., Krajník, T. 2007 SAVS: Semi-Autonomous Verification System, detail

Mařík, V., Přeučil, L., Pěchouček, M., Kulich, M., Rollo, M., Mázl, R., Vrba, P., Krajník, T., Šišlák, D. 2007 Od osamocených robotů ke kolaborativní robotice, detail

Krajník, T., Faigl, J., Přeučil, L. 2006 Decision Support by Simulation in a Robotic Soccer Domain, detail

Krajník, T., Faigl, J., Saska, M., Štěpán, P., Kulich, M. 2006 Reasoning and planning for robotsoccer, detail

Faigl, J., Krajník, T., Saska, M., Košnar, K., Chudoba, J. 2005 Fira MiroSot - G-Bots Team Description, detail