Introduction to Project Management

Semestr: Winter

Range: 2P+2C+5D

Completion:

Credits: 5

Programme type:

Study form: Fulltime

Course language: Czech

Summary:

Keywords:

project, project management, team, team cooperation, Belbin, WBS, SWOT, Fishbone, Ishikawa, risk

Course syllabus:

Seminar syllabus:

Literature:

Recommended literature (in Czech):
A. Svozilová, Projektový management, Systémový přístup k řízení projektů, Grada, 2016
J. Doležal, J. Krátký, Projektový management v praxi, Naučte se řídit projekty!, Grada, 2016

Examiners:

Lecturers:

Instructors: