Introduction to Software Engineering

Semestr: Winter

Range: 14KP+6KC

Completion:

Credits: 5

Programme type:

Study form: Parttime

Course language:

Summary:

The basic course in software engineering. Methods of structured and object-oriented analysis and design. Known techniques and tools. Software project life cycle, organizational aspects, management of a project. Formal and informal specifications, graphical techniques for data, process, and dynamic analysis. Small software projects are solved in groups as an exercise.

Keywords:

Course syllabus:

1. Software project life cycle, management of a project, cost estimation, CASE tools
2. Formal and informal specifications, ambiguities in informal descriptions
3. Graphical techniques for data analysis
4. Graphical techniques for functional analysis
5. Graphical techniques for dynamic analysis
6. Relationships between diagrams, cross checking, diagram balancing
7. User interface design, tools, examples
8. Structured requirement analysis, analytical specifications
9. Object-oriented analysis
10. Design, graphical techniques for design
11. Testing, validation, verification
12. Program systems deployment and maintenance, error detection and recovery
13. Documentation, legal aspects
14. Reserve

Seminar syllabus:

1. Profile test, project themes
2. Organization of teams, project selection
3. Preparation of feasibility study
4. Presentation of feasibility study
5. Project plan
6. Data model
7. Functional model
8. Dynamic model
9. Presentation of analysis
10. Data representation design
11. Design of modules
12. Presentation of design
13. Project review
14. Crediting

Literature:

[1] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.
[2] Drbal: Objektově-orientované metodiky a techniky. Skripta VŠE, Praha 1997
[3] Chlapek, Řepa: Materiály ke strukturované analýze. Skripta VŠE, Praha 1997
[4] Král, J.: Informační systémy. SCIENCE, Veletiny 1998.
[5] Pokorný, J., Halaška, I.: Databázové systémy. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998
[6] Pressman,R.S.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. ISBN 0-07-707936-1, McGraw-Hill, 1992.
[7] Richta, Sochor: Softwarové inženýrství I. Skripta ČVUT-FEL, Praha 1996,1998
[8] Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999.
[9] Schmuller, J.: Myslíme v jazyku UML. GRADA, ISBN 80-247-0029-8, Praha 2001.
[10] Sommerville,I.: Software Engineering. Pearson Education Limited, 2001. ISBN 0-201-39815-X.
[11] Šešera, L., Mičovský, A., Červeň, J.: Datové modelování v příkladech. GRADA, ISBN 80-247-0049-2, Praha 2001.
[12] Vrana, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005.

Examiners:

Lecturers:

Instructors: