Introduction to Software Testing

Semestr: Winter

Range: 2P+2C

Completion:

Credits: 5

Programme type:

Study form: Fulltime

Course language: Czech

Summary:

Keywords:

Course syllabus:

Seminar syllabus:

Literature:

International Testing Qualifiactions Board (ISTQB): Certifikovaný tester - učební osnovy pro základní stupeň, 2007
Učební materiál volně dostupný na webu:
V češtině a slovenštině: http://www.castb.org/tiki-index.php
V angličtině: http://www.istqb.org/downloads/syllabi/foundation-level-syllabus.html

Examiners:

Lecturers:

Instructors: