Výpočetní technika a programování I - cvičení

Bílý, M., Halaška, I., Škvor, J.

BÍLÝ, M., I. HALAŠKA a J. ŠKVOR. Výpočetní technika a programování I - cvičení. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. ISBN 80-01-01027-9.