People

ADMINISTRATIVE STAFF

ING. JIŘÍ ŠKVOR

Ing. Jiří Škvor
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-309
skvorj@fel.cvut.cz

Bílý, M., Halaška, I., Škvor, J. 1993 Výpočetní technika a programování I - cvičení, detail