DATESO 2015

Richta, K., Pokorný, J., Snášel, V.

RICHTA, K., J. POKORNÝ, and V. SNÁŠEL, eds. DATESO 2015. Nepřívěc u Sobotky, Jičín, 2015-04-14/2015-04-16. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2015. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. Available from: http://www.ceur-ws.org/Vol-1343/

URL: http://www.ceur-ws.org/Vol-1343/