People

PROFESSORS

DOC. ING. KAREL RICHTA, CSC.

doc. Ing. Karel Richta, CSc.
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-430
+420 224 357 319
richta@fel.cvut.cz

Šebek, J., Richta, K. 2017 Impact of User’s Emotion on Software Adaptation, detail

Richta, K., Moravec, P, Šebek, J. 2017 DATESO 2017, detail

Chlumecký, M., Richta, K., Buchtele, J. 2017 Application of Random Number Generators in Genetic Algorithms to Improve Rainfall-Runoff Modelling, detail

Šebek, J., Richta, K. 2016 Usage of Aspect-Oriented Programming in Adaptive Application Structure, detail

Šebek, J., Černý, T., Richta, K. 2016 Adaptive Application Structure Design for Java EE Applications, detail

Šebek, J., Richta, K. 2015 Aspect-oriented User Interface Design for Android Applications, detail

Pokorný, J., Richta, K. 2015 Database Architectures: Current State and Development, detail

Richta, K., Pokorný, J., Snášel, V. 2015 DATESO 2015, detail

Nguyen, V., Qafmolla, X., Richta, K. 2014 Domain Specific Language Approach on Model-driven Development of Web Services, detail

Qafmolla, X., Nguyen, V., Richta, K. 2014 Metamodel-based Generation of Web Content Management Systems, detail

Pokorný, J., Richta, K., Snášel, V. 2014 DATESO 2014, detail

Macek, O., Richta, K. 2014 Application and Relational Database Co-Refactoring, detail

Snášel, V., Pokorný, J., Richta, K. 2013 DATESO 2013, detail

Pokorný, J., Richta, K., Snášel, V. 2012 DATESO 2012, detail

Loupal, P., Mlýnková, I., Nečaský, M., Richta, K., Strnad, P. 2012 STORING XML DATA - THE ExDB AND CellStore WAY IN THE CONTEXT OF CURRENT APPROACHES, detail

Richta, K., Klímek, J., Nečaský, M., Malý, J. 2012 Modelování a evoluce XML schémat, detail

Richta, K., Nečaský, M., Klímek, J., Malý, J. 2012 Modelování XML schémat, detail

Snášel, V., Pokorný, J., Richta, K. 2011 DATESO 2011, detail

Pokorný, J., Repa, V., Richta, K., Wojtkowski, W., Linger, H., Barry, C., Lang, M. 2011 Information Systems Development Information Systems Development, detail

Nečaský, M., Kusák, D., Richta, K. 2011 Servisně Orientované Architektury, detail

Beličák, M., Pokorný, J., Richta, K. 2011 Open Design Architecture for Round Trip Engineering, detail

Richta, K., Pokorný, J., Snášel, V. 2010 DATESO 2010, detail

Richta, K., Pokorný, J. 2010 Information Systems Development 2010, detail

Richta, K., Mlýnková, I., Nečaský, M., Valenta, M., Loupal, P. 2010 How to Store XML Data, detail

Komárek, M., Richta, K., Mlejnek, J. 2009 Minimalizace pedagogické zátěže, detail

Macek, O., Richta, K. 2009 The BPM to UML Activity Diagram Transformation Using XSLT, detail

Richta, K., Strnad, P. 2009 Databases, Texts, Specifications, and Objects, detail

Feuerlicht, G., Pokorný, J., Richta, K., Ruttananontsatean, N. 2009 Integration of weakly heterogeneous semistructured data, detail

Richta, K., Toth, D. 2008 Formal Models of Object-Oriented Databases, detail

Mlýnková, I., Nečaský, M., Pokorný, J., Richta, K., Toman, K., Toman, V. 2008 XML Technologie, detail

Pokorný, J., Richta, K., Feuerlicht, G. 2007 Object-Relational Database Design: Can Your Application Benefit From SQL:2003?, detail

Pokorný, J., Richta, K., Valenta, M. 2007 CellStore: Educational and Experimental XML-Native DBMS, detail

Pokorný, J., Richta, K., Snášel, V. 2007 Data, Texts, Objects, Specifications 2007, detail

Pokorný, J., Richta, K., Snášel, V. 2007 DATESO 2007: Databases, Texts, Specifications, Objects 2007, detail

Snášel, V., Richta, K., Pokorný, J. 2006 DATESO 2006: Databases, Texts, Specifications, Objects, detail

Snášel, V., Richta, K., Pokorný, J. 2006 DATESO 2006: Databases, Texts, Specifications, Objects, detail

Mlýnková, I., Pokorný, J., Richta, K., Toman, K., Toman, V. 2006 Technologie XML, detail

Richta, K., Pokorný, J., Snášel, V. 2005 DATESO 2005, detail

Richta, K., Pokorný, J., Snásel, V. 2005 DATESO 2005: Databases, Texts, Specifications, Objects, detail

Richta, K., Pokorný, J., Snášel, V. 2004 DATESO 2004, detail

Richta, K., Badawy, M. 2002 Deriving Triggers from UML/OCL Specification, detail

Badawy, M., Richta, K. 2002 A Comparison of Declarative and Procedual Constraints in Database Management Systems, detail

Richta, K., Long, P. 2002 Using XSLT for IS Simulation, detail

Badawy, M., Richta, K. 2002 Integrity Constraints Specification in the Tuple Relational Calculus, detail

Badawy, M., Richta, K. 2002 Mapping Integrity Constraints into Relational Model, detail

Badawy, M., Richta, K. 2002 Deriving Triggers from Integrity Constraint Specifications in the Database Management Systems, detail

Badawy, M., Richta, K. 2001 Generation of Object-Oriented Databases from Relational Databases, detail

Badawy, M., Richta, K. 2001 Integrity Enforcement in a Database Using Constraints and Triggers, detail

Badawy, M., Richta, K. 2001 Declarative Constraints and Triggers in Database Systems, detail

Pokorný, J., Richta, K. 2000 XML a semistrukturovaná data, detail

Richta, K., Šaloun, P. 1998 Programovací jazyk C, detail

Šnorek, M., Richta, K. 1996 Připojování periferií k PC, detail

Nešvera, Š., Richta, K., Zemánek, P. 1991 Úvod do operačního systému UNIX, detail

Richta, K., Zajíc, J., Zemánek, P. 1988 Operační systíém UNIX: Uživatelská příručka, detail

Richta, K., Zajíc, J. 1985 Operační systém CP/M pro mikropočítače, detail