MultiI-Goal Path Planning for Cooperative Sensing

Faigl, J.

FAIGL, J. MultiI-Goal Path Planning for Cooperative Sensing. Praha: 2010. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.