SyRoTek: V003.2 - Rámcová definice úloh

Faigl, J., Chudoba, J., Kulich, M., Mázl, R., Košnar, K., Přeučil, L., Štěpán, P.

FAIGL, J. et al. SyRoTek: V003.2 - Rámcová definice úloh. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2008. Zpráva č. GLR 83/08.