SyRoTek: V002.1 - Architektura robotů

Faigl, J., Chudoba, J., Kulich, M., Mázl, R., Košnar, K., Přeučil, L., Štěpán, P.

FAIGL, J. et al. SyRoTek: V002.1 - Architektura robotů. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2006. Zpráva č. GLR 81/08.