SyRoTek: V006.1 - Specifikace úloh mobilní robotiky

Faigl, J., Chudoba, J., Kulich, M., Košnar, K., Přeučil, L., Štěpán, P.

FAIGL, J. et al. SyRoTek: V006.1 - Specifikace úloh mobilní robotiky. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. Zpráva č. GLR 88/09.