SyRoTek: V001.2 - Koncepce systému

Faigl, J., Chudoba, J., Kulich, M.

FAIGL, J., J. CHUDOBA a M. KULICH. SyRoTek: V001.2 - Koncepce systému. 2007. GLR 79/07.