SyRoTek: V001.2 - Koncepce systému

Faigl, J., Chudoba, J., Kulich, M.

FAIGL, J., J. CHUDOBA a M. KULICH. SyRoTek: V001.2 - Koncepce systému. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2007. Zpráva č. GLR 79/07.