SyRoTek: V001.1 - Stav problematiky

Faigl, J., Chudoba, J., Kulich, M.

FAIGL, J., J. CHUDOBA a M. KULICH. SyRoTek: V001.1 - Stav problematiky. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2007. Zpráva č. GLR 78/07.