Multi-Robots Planning in Search and Rescue Scenario

Faigl, J., Kulich, M.

FAIGL, J. and M. KULICH. Multi-Robots Planning in Search and Rescue Scenario. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2004. GL 176/04. ISSN 1213-3000.