Data, Texts, Objects, Specifications 2007

Pokorný, J., Richta, K., Snášel, V.

POKORNÝ, J., K. RICHTA, and V. SNÁŠEL, eds. Data, Texts, Objects, Specifications 2007. Desná - Černá říčka, 2007-04-18/2007-04-20. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2007. ISBN 80-7378-002-X.

URL: http://www.cs.vsb.cz/dateso/2007/