DATESO 2004

Richta, K., Pokorný, J., Snášel, V.

RICHTA, K., J. POKORNÝ, and V. SNÁŠEL, eds. DATESO 2004. Desná, Černá říčka, 2004-04-14/2004-04-16. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2004. ISBN 80-248-0457-3.

URL: http://www.cs.vsb.cz/dateso/