Zvýšení efektivity e-learningu využitím individuálního přizpůsobení systému studentovi

Bureš, M., Jelínek, I.

BUREŠ, M. a I. JELÍNEK. Zvýšení efektivity e-learningu využitím individuálního přizpůsobení systému studentovi. In: SEDLÁČEK, J., ed. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. 6. ročník odborného semináře eLearning 2005, Hradec Králové, 2005-11-08/2005-11-10. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 182-188. ISBN 80-7041-595-9.