People

RESEARCHERS & LECTURERS

ING. BOŽENA MANNOVÁ, PH.D.

Ing. Božena Mannová, Ph.D.
Praha 2, Karlovo náměstí 13, E-430
+420 224 357 312
mannova@fel.cvut.cz

Mannová, B., Preston, C., Younie, S. 2017 Elearning Compared From A Community Of Practice and a Mooc Perspective, detail

Mannová, B., Preston, C., Younie, S. 2017 Collaborative lifelong learning for teacher educators across cultural boundaries, detail

Mannová, B. 2017 “Why are software projects different?”, detail

Mannová, B. 2017 Why are software projects different, detail

Mannová, B., Preston, C. 2017 COMPUTER SCIENCE INCLUSION IN THE SCHOOL CURRICULUM, detail

Mannová, B. 2016 SENIORS INCLUSION IN THE INFORMATION SOCIETY, detail

Černý, T., Mannová, B. 2012 Debt Environment in Computer Science Education, detail

Černý, T., Mannová, B. 2012 Debt Environment in Computer Science Education, detail

Černý, T., Mannová, B. 2011 Competitive and Collaborative Approach Towards a More Effective Education in Computer Science, detail

Černý, T., Mannová, B. 2011 Competitive and Collaborative Approach Towards a More. Effective Education in Computer Science, detail

Mannová, B. 2010 E-learning Teaching and Learnig Model, detail

Mannová, B. 2010 Education of Seniors Educators, detail

Mannová, B. 2009 Integrating appropriate digital technologies into the processes of knowledge creation, detail

Mannová, B., Kačer, M., Stoklasa, J. 2009 Beating homework swindling and teacher fatigue using competitive learning, detail

Mannová, B. 2009 Student Research Competition, detail

Mannová, B. 2009 Vzdělávání - klíč ke spokojenému životu seniorů, detail

Kačer, M., Mannová, B. 2008 PCSS3: Programming Contest Scoring System, detail

Mannová, B. 2008 SENNET Project, detail

Mannová, B. 2008 Human Computer Interaction and e-learning, detail

Čmolík, L., Míkovec, Z., Slavík, P., Mannová, B. 2007 Personalized E-learning in Interactive Digital Television Environment, detail

Černochová, M., Fialová, I., Mannová, B. 2007 POŠKOLE 2007, detail

Mannová, B., Šaloun, P., Bieliková, M. 2007 ACM CZ Student Research Competition 2007, detail

Zelený, J., Mannová, B. 2006 Historie výpočetní techniky, detail

Mannová, B., Bičík, J. 2006 Virtual Centre for Educators of Seniors, detail

Bieliková, M., Mannová, B., Šaloun, P. 2005 Technologie pro e-vzdělávání 2005, sborník semináře, detail

Mannová, B., Vosátka, K. 2005 Řízení softwarových projektů, detail

Mannová, B., Černochová, M., Fialová, I. 2005 Poškole 2005, detail

Mannová, B. 2005 Integration of Visual Impaired Students, detail

Mannová, B. 2004 Počítačová výuka pro seniory na Českém vysokém učení technickém v Praze, detail

Mannová, B. 2004 E-vzdělávání na vysokých školách v Evropě, detail

Bieliková, M., Mannová, B., Šaloun, P. 2004 Technologie pro e-vzdělávání, detail

Mannová, B. 2003 Integration of ICT into Education: Czech Aproach, detail

Mannová, B. 2003 E-learning in Education, detail

Mannová, B., Šaloun, P. 2003 Technologie pro e-vzdělávání, detail

Mannová, B. 2003 Videoconferencing in Teaching and Learning, detail

Mannová, B., Genyk-Berezovskyj, M., Kolář, J. 2002 Global Team Teaching, detail

Mannová, B., Kolář, J. 2002 Seniors On-line, detail

Mannová, B., Genyk-Berezovskyj, M. 2002 Tools for Distributed Learning at the University, detail

Mannová, B., Šaloun, P. 2002 Technologie pro e-vzdělávání, detail

Szarowski, R., Mannová, B. 2002 Nástroje pro distribuovanou výuku, detail

Skula, P., Mannová, B. 2002 Podpora týmové spolupráce, detail

Mannová, B., Szarowski, R. 2002 TWT - Nástroje pro distribuovanou výuku na universitě, detail

Mannová, B. 2002 ICT in Education - International Forum, detail

Mannová, B., Skula, P. 2002 Podpora týmové spolupráce, detail

Mannová, B., Szarowski, R. 2002 Nástroje pro distribuovanou výuku, detail

Szarowski, R., Mannová, B. 2002 A Distance Learning Using the Teaching Web Toolking, detail

Mannová, B. 2001 Videoconferencing in Teaching and Learning, detail

Preston, K., Mannová, B. 2001 Teachers Learning in a Changing World, detail

Mannová, B., Zerzaňová, L. 2001 Training for a New Role of the Teacher, detail

Pimenta, P., Cardoso, E., Mannová, B., Bonneau, M. 2001 Tools for Distributed Learning at the University, detail

Mannová, B. 2001 International Leader Initiatives in Educational Technology, detail

Slavík, P., Mannová, B. 2001 How New Local Chapters Work: The Experience of Czech SIGCHI, detail

Mannová, B. 2001 Informační gramotnost učitelů, detail

Mannová, B., Macek, T., Kolář, J., Williams, B. 2000 International Team Cooperation of Students, detail

Mannová, B. 2000 Implementation of Telematics in Education, detail

Mannová, B. 2000 Life Long Learning and ICT, detail

Mannová, B. 2000 POŠKOLE 2000, detail

Mannová, B., Preston, C. 2000 Motivation of Teachers to Use ICT, detail

Mannová, B. 2000 Základy práce s počítačem pro seniory, detail

Preston, C., Mannová, B., Lengel, L. 2000 Collaboration through Technology Now and in the Future, detail

Preston, C., Mannová, B. 2000 The Future of Culture and Technology in the New Europe, detail

Mannová, B. 2000 O jednom mezinárodním projektu, detail

Mannová, B. 2000 Videoconferencing in Collaborative Teaching and Learning, detail

Mannová, B. 2000 Implementation of Telematics in Education Tempus S_JEP-12327-97 final report 2000, detail

Mannová, B. 2000 Improvent of School by ICT Comenius-Socrates, final report 2000, detail

Macek, T., Mannová, B., Kolář, J., Williams, B. 1999 Global Cooperation Project in Computer Programming Course, detail

Mannová, B. 1999 Teaching IT for Seniors, detail

Mannová, B., Preston, C. 1999 Collaborative Lifelong Learning, detail

Mannová, B. 1999 Vliv počítačů na roli učitele, detail

Kolář, J., Macek, T., Mannová, B., Williams, B. 1999 Erasing Generation and Country Borders via Networking, detail

Kolář, J., Mannová, B., Macek, T., Williams, B. 1999 Global Cooperation Project in Computer Programming Course, detail

Hlavička, J., Macek, T., Kolář, J., Mannová, B., Williams, B. 1999 International Dimension of Virtual University, detail

Mannová, B. 1999 Teaching Information Technologies for Seniors, detail

Williams, B., Kolář, J., Macek, T., Mannová, B. 1999 Global Team Teaching Using the WWW and Internet, detail

Mannová, B. 1999 Implementation of Telematics in Education, detail

Mannová, B., Vosátka, K. 1998 Information and Communication Technology in Education, detail

Mannová, B. 1998 Počítače a etika, detail

Mannová, B. 1998 Information Technology in the Czech Secondary Schools, detail

Kolář, J., Macek, T., Mannová, B., Williams, B. 1998 Global Team Teaching, detail

Mannová, B., Kolář, J., Macek, T., Williams, B. 1998 Spolupráce universit při výuce s použitím Internetu, detail

Mannová, B., Preston, C. 1998 The Role of Digital Communities in Motivating Teachers to Use ICT, detail

Mannová, B., Vosátka, K. 1997 Strategies for In-Service Teachers Education in Telematics, detail

Mannová, B. 1997 Projektová výuka aneb projekty ve výuce, detail

Mannová, B. 1997 Using Projects in an Educational Process, detail

Mannová, B. 1996 Project Czech Miranda, detail

Mannová, B. 1996 The Internet at a Czech Secondary School, detail

Preston, C., Mannová, B., Vosátka, K. 1996 Teachers as Learner Internauts. An Industry Education Partnership Using Internet in Education of Teachers, detail

Mannová, B. 1995 Předpoklady středoškolských studentů pro úspěšné studium programování na FEL - statistická studie, detail

Mannová, B. 1995 New Information Technologies in Czech Secondary School, detail

Mannová, B. 1994 New Information Technologies in Secondary School, detail

Mannová, B. 1994 Informatika jako zvláštní předmět, detail

Mannová, B. 1994 Women as Teachers and Students of Computer Science in the Czech Republic, detail

Mannová, B. 1993 Informatika - zvláštní předmět?, detail

Mannová, B. 1993 Teachers In-Service Training in New Information Technologies, detail