Industrial Applications of Multi-Agent Systems

Pěchouček, M.

PĚCHOUČEK, M. Industrial Applications of Multi-Agent Systems. In: SVÁTEK, V., ed. Znalosti 2003 - sborník příspěvků 2. ročníku konference. Znalosti 2003, Ostrava, 2003-02-19/2003-02-21. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. p. 2-5. ISBN 80-248-0229-5.