Distributed Branch and Bound Algorithm in Coalition Planning

Bárta, J., Pěchouček, M., Štěpánková, O.

BÁRTA, J., M. PĚCHOUČEK, and O. ŠTĚPÁNKOVÁ. Distributed Branch and Bound Algorithm in Coalition Planning. In: MAŘÍK, V., et al., eds. Multi-Agent Systems and Applications & Adaptability and Embodiment Using Multi-Agent Systems. ACAI 2001 & EASSSS 2001, Praha, 2001-07-02/2001-07-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 56-63. ISBN 80-01-02387-7.