Znalosti a multiagentní systémy

Mařík, V., Štěpánková, O., Pěchouček, M.

MAŘÍK, V., O. ŠTĚPÁNKOVÁ a M. PĚCHOUČEK. Znalosti a multiagentní systémy. In: Sborník Znalosti 2001. Znalosti 2001- 1.ročník, Praha, 2001-06-19/2001-06-21. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001. s. 19-36. ISBN 80-245-0190-2.