Replanning in Multi-Agent Systems

Vokřínek, J., Pěchouček, M.

VOKŘÍNEK, J. and M. PĚCHOUČEK. Replanning in Multi-Agent Systems. In: Poster 2001. POSTER 2001, Praha, 2001-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2001. p. 48.