Communitaction Safety in Multi-Agent Systems

Říha, A., Pěchouček, M., Bárta, J.

ŘÍHA, A., M. PĚCHOUČEK, and J. BÁRTA. Communitaction Safety in Multi-Agent Systems. In: Poster 2001. POSTER 2001, Praha, 2001-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2001. p. 36.