Comparison of Selected Data Mining Techniques on Real-Life Data

Mikšovský, P., Železný, F., Štěpánková, O., Pěchouček, M.

MIKŠOVSKÝ, P., et al. Comparison of Selected Data Mining Techniques on Real-Life Data. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 1999. Report no. GL-86/99.