Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPSu

Kubík, A., Pěchouček, M.

KUBÍK, A. a M. PĚCHOUČEK. Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPSu. Nepublikovaná přednáška. ČVUT FEL Katedra kybernetiky. 1999-05-24.