Emerging Trends in Artificial Intelligence: IJCAI '99 Perspective

Pěchouček, M., Bucha, J.

PĚCHOUČEK, M. and J. BUCHA. Nové trendy v umělé inteligenci: z pohledu konference IJCAI '99. [Unpublished Lecture] ČVUT FEL Katedra kybernetiky. 1999-10-11.