ILP for Industrial Configuration

Mikšovský, P., Štěpánková, O., Pěchouček, M.

MIKŠOVSKÝ, P., O. ŠTĚPÁNKOVÁ, and M. PĚCHOUČEK. ILP for Industrial Configuration. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1998. Report no. GL 74/98.