Inductive Logic Programming as a Tool for Knowledge Extraction

Štěpánková, O., Mikšovský, P., Pěchouček, M., Matoušek, K., Kléma, J.

ŠTĚPÁNKOVÁ, O., et al. Inductive Logic Programming as a Tool for Knowledge Extraction. In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99, Praha, 1999-02-02/1999-02-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 10.