Perspektivy adaptivních webových technologií

Kadlec, T., Jelínek, I.

KADLEC, T. a I. JELÍNEK. Perspektivy adaptivních webových technologií. In: Adaptívne siete v informačných systémoch. Nitra, 2009-05-19/2009-05-20. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. s. 15-18. ISBN 978-80-8094-593-0.

URL: http://konferencie.ukf.sk/