Životný cyklus informacie na sémantickom webe

Švihla, M., Jelínek, I.

ŠVIHLA, M. a I. JELÍNEK. Životný cyklus informacie na sémantickom webe. In: HRUŠKA, T., ed. DATAKON2005. DATAKON 2005, Brno, 2005-10-22/2005-10-25. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 345-355. ISBN 80-210-3813-6.

URL: http://www.datakon.cz