Agentni simulaci proti somalskym piratum

Vaněk, O., Pěchouček, M., Jakob, M., Bošanský, B., Lisý, V.

VANĚK, O. et al. Agentni simulaci proti somalskym piratum. Scientific American - české vydání. 2011, 2011(2), 8-9. ISSN 1213-7723.