Aplikace výpočetní techniky (vybrané kapitoly)

Jelínek, I., Halaška, I., Trdlička, J., Žára, J.

JELÍNEK, I. et al. Aplikace výpočetní techniky (vybrané kapitoly). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. ISBN 80-01-02915-8.