Experimental Multimedia and Hypermedia System EMHS 1.0

Hollay, P., Hostomský, S., Jelínek, I., Šnorek, M.

HOLLAY, P., et al. Experimental Multimedia and Hypermedia System EMHS 1.0. In: Workshop 96. Workshop 96, Brno, 1996-01-22/1996-01-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996. pp. 243-244.