Autorské systémy

Jelínek, I.

JELÍNEK, I. Autorské systémy. Softwarové noviny. 1994, 5(11), 40-44. ISSN 1210-8472.