Multi-agent Service Selection in Competitive Resource-constrained environment

Jakob, M.

JAKOB, M. Multi-agent Service Selection in Competitive Resource-constrained environment. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze.