Multi-agent Service Selection in Competitive Resource-constrained environment

Jakob, M.

JAKOB, M. Multi-agent Service Selection in Competitive Resource-constrained environment. Praha: Datum obhajoby 2008-06-20. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze. Vedoucí práce M. PĚCHOUČEK.