Sémantická dvojshluková analýza dat genové exprese

Malinka, F., Kléma, J., Železný, F.

MALINKA, F., J. KLÉMA a F. ŽELEZNÝ. Sémantická dvojshluková analýza dat genové exprese. In: ČECH, P. a D. SVOZIL, eds. Konferenční sborník ENBIK 2016. ENBIK 2016 - Národní bioinformatická konference, Loučeň, 2016-06-16/2016-06-15. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Centrální laboratoře, 2016. ISBN 978-80-7080-960-0.

URL: http://www.enbik.cz/enbik2016/abs/u147_p34_s1_L.doc