Periferní zařízení I

Šnorek, M.

ŠNOREK, M. Periferní zařízení I. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. ISBN 80-01-00576-3.