Linux - bezpečnost a exploity

Dobšíček, M., Ballner, R.

DOBŠÍČEK, M. a R. BALLNER. Linux - bezpečnost a exploity. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-243-5.

URL: http://www.kopp.cz/netbuy/knihy/LBE.html