On Progress of Investigations in Continued Logarithm Arithmetic

Brabec, T.

BRABEC, T. On Progress of Investigations in Continued Logarithm Arithmetic. In: DUDÁČEK, K., S. RACEK, and V. VAVŘIČKA, eds. Počítačové architektury a diagnostika 2007. Srní, 2007-09-17/2007-09-19. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2007. p. 61-66. ISBN 978-80-7043-605-9.

URL: http://service.felk.cvut.cz/anc/brabect1/pub/pad2007extended.pdf