SoSIReČR - sociální síť informatiků v regionech ČR

Vojtáš, P., Pokorný, J., Skopal, T., Matoušek, K., Kubalík, J., Šíma, J., Žák, S., Novotný, O.

VOJTÁŠ, P. et al. SoSIReČR - sociální síť informatiků v regionech ČR. In: Systémová integrace. Systémová integrace 2011, Praha, 2011-06-06/2011-06-07. Praha: Česká silniční společnost, 2011. s. 259-269. ISSN 1210-9479.

URL: http://www.cssi.cz/cssi/sosire%C4%8Dr-%E2%80%93soci%C3%A1ln%C3%AD-s%C3%ADt-informatik%C5%AF-v-regionech-%C4%8Dr