Vyhledávání témat v kolekci dokumentů

Dvorský, J., Martinovič, J., Pokorný, J., Snášel, V.

DVORSKÝ, J. et al. Vyhledávání témat v kolekci dokumentů. In: SNÁŠEL, V., ed. Znalosti 2004. Brno, 2004-02-22/2004-02-25. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. s. 317-326. ISBN 80-248-0456-5.