Databázové systémy

Pokorný, J., Halaška, I.

POKORNÝ, J. a I. HALAŠKA. Databázové systémy. 2 vyd. Praha: ČVUT. Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02789-9.