XML databáze - řešení, rozvoj, výhled

Pokorný, J.

POKORNÝ, J. XML databáze - řešení, rozvoj, výhled. In: KUČERA, P., ed. Moderní databáze 2003. Hotel Orlík, 2003-06-24/2003-06-25. Praha: Komix, 2003. s. 3-18. ISBN 80-239-0753-0.