Indexing XML Data with UB-trees

Krátký, M., Pokorný, J., Snášel, V.

KRÁTKÝ, M., J. POKORNÝ, and V. SNÁŠEL. Indexing XML Data with UB-trees. In: MANOLOPOULOS, Y. and P. NÁVRAT, eds. Advances in Databases and Information Systems. Vol.2: Research Communications. 6th East European Conference - ADBIS 2002, Bratislava, 2002-09-08/2002-09-11. Bratislava: Slovak University of Technology, 2002. p. 155-164. ISBN 80-227-1744-4.