Objektově relační databáze

Pokorný, J.

POKORNÝ, J. Objektově relační databáze. In: Sborník konference EuroOpen.CZ'98. EuroOpen.CZ'98, Milovy, Praha: EuroOpen CZ, 1998. s. 1-8.