Modelování datových skladů

Pokorný, J.

POKORNÝ, J. Modelování datových skladů. In: Sborník semináře Moderní databáze. Moderní databáze'98, Čelákovice, 1998-06-09/1998-06-10. Ústí nad Labem: Dům techniky, 1998. s. 1-12.