Databázové systémy

Pokorný, J., Halaška, I.

POKORNÝ, J. a I. HALAŠKA. Databázové systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. ISBN 80-01-01724-9.