Základy implementace souborů a databází

Pokorný, J.

POKORNÝ, J. Základy implementace souborů a databází. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-472-1.